«

Bu test Zor zorluk seviyesine sahiptir. Testte başarılar!

#1. Yukarıdaki sınırlar hangi eski devlete aittir?

Bu sınırlar Britanya İmparatorluğu’na aittir. Britanya İmparatorluğu, Birleşik Krallık veya öncül devletleri tarafından yönetilen dominyonlar, sömürgeler, himayeler ve mandalar ile diğer bağımlı bölgelerden oluşmuş olan imparatorluk. 16. ve 17. yüzyıllarda İngiltere Krallığı tarafından kurulan denizaşırı sömürgeler ve ticaret karakolları olarak başlamıştı.

#2. Yukarıdaki sınırlar hangi eski devlete aittir?

Bu sınırlar Aragon Krallığı’na aittir. Aragon Krallığı, 11. ve 15. yüzyıllar arasında bugünkü İspanya’nın kuzeydoğusunda var olmuş devlet. Aragon Krallığı Katalonya ve Valensiya’nın yanı sıra Fransızların yaşadığı çeşitli bölgeler ile Akdeniz’in karşı kıyısındaki çeşitli toprakları da içine alıyordu.

#3. Yukarıdaki sınırlar hangi eski devlete aittir?

Bu sınırlar Osmanlı İmparatorluğu’na aittir. Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti veya Batı kroniklerindeki kullanımlarca Türk İmparatorluğu, 1299 yılında Oğuz Türklerinden Osman Gazi’nin kurduğu Osmanoğlu Hanedanı’nın hükümdarlığında Orta Çağ’dan Yakın Çağ’a kadar varlığını sürdürmüş bir imparatorluktur.

#4. Yukarıdaki sınırlar hangi eski devlete aittir?

Bu sınırlar Prusya Krallığına aittir. Prusya, tarihin değişik dönemlerinde değişik anlamlarda kullanılmış bir isim olmakla birlikte en çok 1713-1867 yılları arasında kendisine Prusya Krallığı adını veren ve Orta Avrupa’da hüküm süren Alman devletinin ismidir.

#5. Yukarıdaki sınırlar hangi eski devlete aittir?

Bu sınırlar Roma imparatorluğuna aittir. Roma İmparatorluğu, Roma Cumhuriyeti döneminde Augustus’un Cumhuriyeti tek başına yönetebilecek yetkiler alması ve Cumhuriyet döneminde kimseye verilmemiş haklara sahip olmasıyla oluşan Antik Roma devletidir.

#6. Yukarıdaki sınırlar hangi eski devlete aittir?

Bu sınırlar Moğol İmparatorluğu’na aittir. Moğol İmparatorluğu 1206-1294 yılları arasında Orta Asya’da hüküm sürmüş bir imparatorluktur. Kurulma döneminde Asya’daki Cengiz Han idaresine boyun eğmiş Moğol ve Türk boylarının birleşiminden oluşuyordu. Ardından üst üste gerçekleştirdiği fetihlerle genişledi.

#7. Yukarıdaki sınırlar hangi eski devlete aittir?

Bu sınırlar Japon İmparatorluğu’na aittir. Japon İmparatorluğu, Doğu Asya’da, en geniş sınırlarında bugünkü Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore, Tayland, Endonezya, Filipinler, Vietnam, Tayvan ile Çin’in Mançurya bölgesine hükmeden bir imparatorluk. 1868 ile 1947 arasında varlığını sürdüren bu imparatorluk Avrupa devletlerinden sonra en büyük sömürge devletiydi.

#8. Yukarıdaki sınırlar hangi eski devlete aittir?

Bu sınırlar Normandiya Dükalığı’na aittir. Normandiya Dükalığı, 911 yılından itibaren günümüz Fransa’sının kuzeyinde, Normandiya bölgesinde yer almış, halkı Normanlardan oluşan dükalık. 911 yılında Batı Frenk Kralı III. Charles ile Viking lideri Rollo arasında yapılan Saint-Clair-sur-Epte Antlaşması sonucu oluştu.

#9. Yukarıdaki sınırlar hangi eski devlete aittir?

Bu sınırlar Emevîler’e aittir. ya da Emevîler Hilâfeti, Dört Halife Dönemi’nden sonra kurulan Müslüman Arap devleti. Ali bin Ebu Talib’in 661’de öldürülmesinden sonra başa geçen Emevîler, 750’de Abbâsîler tarafından yıkılıncaya değin hüküm sürdüler.

#10. Yukarıdaki sınırlar hangi eski devlete aittir?

Bu sınırlar Babür İmparatorluğu’na aittir. Babür İmparatorluğu’nun hakimiyet alanı, en geniş olduğu dönemde bugünkü Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan‘ı kapsamaktaydı.

Bitir

Sonuçlar

Başarılı!

basarili

Bravo! Soruların yüzde yetmişinden fazlasına doğru cevap verdin. Tarihten anlayan ve seven biri olduğun belli. Tarih hakkında bilgi birikimini daha fazla geliştirmek istersen Tarihte.net ile her zaman yeni bilgiler öğrenebileceğini unutma.

Maalesef!

basarisiz

Maalesef! Soruların yüzde yetmiş doğru sınırını geçemedin. Ama üzülme çünkü tarih hakkında bilgi birikimini daha fazla geliştirmek istersen Tarihte.net ile her zaman yeni bilgiler öğrenebileceğini unutma.

Talha Aygün Hakkında

Talha Aygün

Tarih ile ilgili makaleler yazan birisiyim.