«

Bu test Zor zorluk seviyesine sahiptir. Testte başarılar!

#1. Orta Çağ Felsefesine ne Denmektedir?

Skolastik felsefe, genel olarak bir öğreti durumuna gelmiş olan Hristiyan inancının temellendirilmesi ve sistematikleştirilmesi girişiminden doğmuş olarak kabul edilir. Bu anlamda Patristik felsefenin devamı niteliğindedir. Bir başka açıdan Orta Çağ felsefesi denildiğinde akla gelen Skolastik felsefedir. Bu doğal bir durumdur, çünkü skolastik felsefe hem Orta Çağ felsefesinin merkezi konumundadır hem de ona genel karakteri vermiştir. Başı ve sonu Orta Çağ ile belirlenmiş bir düşünme yönelimidir. Üç ayrı dönemde ele alınması genel bir eğilimdir, yaklaşık tarihlerle bunlar;

#2. Hangisi Orta Çağda Daha Alt Bir Sınıftır?

Serf, Orta çağ Avrupası’nda, miras yoluyla kendisine tahsis edilen arazide toprak ağası adına çalışan köylü. Toprağın ve ürünün mülkiyeti toprak ağasına ait olmakla birlikte, serfler yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılayacak kadar ürünü kendilerine ayırabiliyorlardı.

#3. Orta Çağ Dönemi Hakkında Hangisi Yanlıştır?

Orta Çağ, İnsanların düşünce ve özgürlüğünün olmadığı bir dönemdir; Kilise’nin baskısı bunların başlıca sebebidir.

#4. 1. Haçlı Savaşı Sonunda Hangisi Olmamıştır?

Genellikle ulus devletin Fransız Devrimi sırasında tarih sahnesine çıkmış olduğu kabul edilir. Bu aynı zamanda feodalizmden kapitalizme geçiş sürecini belirleyen dönemdir. Feodal devlette egemen olan meşrutiyet anlayışına göre devletin sahibi ve meşruiyetinin kaynağı monarşi idi.

#5. Hangisi Rönesans Sanatçısı Değildir?

Vincent Van Gogh, Rönesans’tan yıllar sonra yaşamış bir ressamdır. Vincent Willem Van Gogh, Hollandalı ard izlenimci ressamdır. Batı dünyası sanat tarihinin en tanınmış ve en etkili şahsiyetlerinden biridir. On yıldan biraz fazla bir süre içinde aralarında 860 yağlı boya tablonun da olduğu 2.100 kadar resim ve çizim çalışması üretti ve bunların çoğu yaşamının son iki yılında yapıldı.

#6. 100 Yıl Savaşları Kaç Yıl Sürmüştür?

Yüz Yıl Savaşı, İngiltere Kralı III. Edward’ın Fransa tahtında hak iddia etmesiyle 1337’de başlayan ve ancak 116 yıl sonra 1453’te sona eren savaşlar dizisidir.

#7. 1. Haçlı Seferinin Başlama Nedeni ve Sonucu Nedir?

Filistin’de her üç dinin mensupları barış ve huzur içinde yaşarken, Avrupa’daki Hristiyanlar bir “Haçlı” seferi organize etmeye karar verdiler. Papa II. Urban 25 Kasım 1095 günü Clermont Konsili’nde “Kutsal Toprakları Müslümanlardan kurtarmak” çağrısı yaptı. Sonunda Haçlılar Kudüs’ü geri aldı.

#8. Orta Çağ'ı Başlatan ve Bitiren Olaylar Hangisidir?

Orta Çağ, MS 375 yılında gerçekleşen Kavimler Göçü -veya 476’da Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşü- ile başlamıştır.
1453 yılında, Osmanlı İmparatorluğu tarafından Konstantinopolis’in Fethi ile Bizans İmparatorluğu’nun yıkılışı- veya 1492’de, Amerika kıtasının keşfedilmesiyle- de Orta Çağ sona ermiştir.

Bitir

Sonuçlar

Başarılı!

basarili

Bravo! Soruların yüzde yetmişinden fazlasına doğru cevap verdin. Tarihten anlayan ve seven biri olduğun belli. Tarih hakkında bilgi birikimini daha fazla geliştirmek istersen Tarihte.net ile her zaman yeni bilgiler öğrenebileceğini unutma.

Maalesef!

basarisiz

Maalesef! Soruların yüzde yetmiş doğru sınırını geçemedin. Ama üzülme çünkü tarih hakkında bilgi birikimini daha fazla geliştirmek istersen Tarihte.net ile her zaman yeni bilgiler öğrenebileceğini unutma.

Talha Aygün Hakkında

Talha Aygün

Tarih ile ilgili makaleler yazan birisiyim.