«

Bu test Kolay zorluk seviyesine sahiptir. Testte başarılar!

#1. Yukarıda ki bayrak hangi devlete aittir?

Bu bayrak Timur İmparatorluğuna aittir. Timur İmparatorluğu, Timurlular, Timurlu Devleti veya Büyük Timur İmparatorluğu, Fars ve İslam medeniyeti unsurları ile Türk-Moğol devlet ve askeri teşkilat unsurlarını bünyesinde barındıran Emir Timur tarafından kurulmuş bir devlettir.

#2. Yukarıda ki bayrak hangi devlete aittir?

Bu bayrak Büyük Selçuklu İmparatorluğuna aittir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu Orta Çağ’da Oğuz Türklerinin Kınık boyu tarafından kurulan İranlılaşmış, Türk, Sünni Müslüman bir imparatorluk. Selçuklular Hindukuş Dağları’ndan Batı Anadolu’ya ve Orta Asya’dan Basra Körfezi’ne kadar uzanan geniş bir alanı kontrol ettiler. Aral Gölü yakınında güç kazandıktan sonra ilk olarak Horasan’ı ele geçiren Selçuklular, buradan İran içlerine doğru ilerledi ve ardından Anadolu’daki şehirleri kontrol altına aldı.

#3. Yukarıda ki bayrak hangi devlete aittir?

Bu bayrak Avar Kağanlığına aittir. Avarlar, Orta Avrupa’da, Frank Krallığı ile Bizans İmparatorluğu arasında, eski Hun, Sabar kalıntıları ve Ogurlar (Bulgar) gibi Türk kitlelerinin desteği ile kudretli bir devlet kurarak, çeşitli Cermen ve özellikle kalabalık Slav kabilelerini hakimiyetleri altına almak suretiyle 250 sene kadar Avrupa siyasetine yön veren bir imparatorluk olmuştur.

#4. Yukarıda ki bayrak hangi devlete aittir?

Bu bayrak Büyük Hun İmparatorluğuna aittir. Batı Hun İmparatorluğu veya Avrupa Hun İmparatorluğu, 376 yılında başlayan çeşitli akınlarla Avrupa’daki Hun etkisinin artmasının kuruluşuna zemin hazırladığı, 434 ile 469 yılları arasında hüküm süren Hun kavimlerinin birleşmesi ile oluşmuş bir bozkır konfederasyonu.

#5. Yukarıda ki bayrak hangi devlete aittir?

Bu bayrak Göktürk Kağanlığına aittir. Göktürk Kağanlığı, Göktürkler tarafından kurulmuş ve 552-744 yılları arasında Orta ve İç Asya’da hükümdarlık sürdürmüş bir Türk imparatorluğudur ve bozkırların ilk model devletidir. Devletin kurucusu ve ilk önderi Bumin Kağan’dır. Bumin Kağan’ın kardeşi İstemi Yabgu ülkenin batı kanadını yönetirdi.

#6. Yukarıda ki bayrak hangi devlete aittir?

Bu bayrak Osmanlı İmparatorluğuna aittir. Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti veya Batı kroniklerindeki kullanımlarca Türk İmparatorluğu, 1299 yılında Oğuz Türklerinden Osman Gazi’nin kurduğu Osmanoğlu Hanedanı’nın hükümdarlığında Orta Çağ’dan Yakın Çağ’a kadar varlığını sürdürmüş bir imparatorluktur.

#7. Yukarıda ki bayrak hangi devlete aittir?

Bu bayrak Karahanlı Devletine aittir. Karahanlı Devleti ya da kısaca Karahanlılar, 840-1212 yılları arasında Orta Asya ve Maveraünnehir’de hüküm süren bir Türk Hanedanıdır. Orta Asya’da kurulmuş ilk İslam Hanedanıdır.

#8. Yukarıda ki bayrak hangi devlete aittir?

Bu bayrak Babür İmparatorluğuna aittir. Babürlüler veya Babür İmparatorluğu, günümüzdeki Hindistan ve çevresi üzerinde kurulmuş ve hüküm sürmüş Türk-Moğol kökenli devlet.

#9. Yukarıda ki bayrak hangi devlete aittir?

Bu bayrak Gaznelilere aittir. Gazneliler, 963-1186 yılları arasında Maveraünnehir, Afganistan, Hindistan’ın kuzeyi ve Horasan’da hüküm sürmüş olan Türk devleti. Gazneliler adlarını başkent edindikleri, hâlen Afganistan sınırları içinde bulunan Gazne şehrinden almıştı.

#10. Yukarıda ki bayrak hangi devlete aittir?

Bu bayrak Uygur Kağanlığına aittir. Uygur Kağanlığı, 8.ve 9. yüzyılların ortaları arasında yaklaşık bir yüzyıl boyunca var olan bir Türk imparatorluğuydu. Çinliler tarafından Jiu Xing, dokuz Oğuz veya Dokuz Tuğluk olarak adlandırılan bir kabile konfederasyonuydu.

Bitir

Sonuçlar

Başarılı!

basarili

Bravo! Soruların yüzde yetmişinden fazlasına doğru cevap verdin. Tarihten anlayan ve seven biri olduğun belli. Tarih hakkında bilgi birikimini daha fazla geliştirmek istersen Tarihte.net ile her zaman yeni bilgiler öğrenebileceğini unutma.

Maalesef!

basarisiz

Maalesef! Soruların yüzde yetmiş doğru sınırını geçemedin. Ama üzülme çünkü tarih hakkında bilgi birikimini daha fazla geliştirmek istersen Tarihte.net ile her zaman yeni bilgiler öğrenebileceğini unutma.

Talha Aygün Hakkında

Talha Aygün

Tarih ile ilgili makaleler yazan birisiyim.