«

Ebru Sanatı Nedir?

Ebru sanatı nedir? Ebru sanatı, bir çeşit su üzerine çeşitli renk ve desenlerin verilmesi ardından bu desenlerin kağıda geçirilmesi sanatıdır. Bu sanat, üzerinde yoğun bir dikkat ve sabır gerektirir. Hata payının olmadığı Ebru sanatı, kadim bir sanat olarak değerli bir türe konu olmaktadır. Ayrıca unutulan önemli geleneksel değerleri de içerisinde barındırır. Bu yönü ile aktarılması gereken bir sanat kolunu yansıtmakta ve Ebru sanatı nedir? Sorusunu cevaplama gereğini doğurmaktadır. Ebru sanatı, geleneksel el sanatlarından biridir.

Ebru Sanatı Çeşitleri

Birçok çeşidinin olduğu bilinen Ebru sanatı;

 • Battal Ebru sanatı türü
 • Gelgit Ebru sanatı içeriği
 • Bülbül Yuvası modeli
 • Şal Ebrusu şekli
 • Taraklı Ebru tipi
 • Hatip Ebrusu mozaiği
 • Çiçek Ebrusu figürü

Şeklindeki isimlere ve çeşitlere sahiptir. Bahsedilen modeller, Ebru sanatı nedir? Sorusuna ve Ebru sanatının icra edilmesindeki önemli yansımalara ait olmaktadır. Her çeşit, anlatılmak istenen bir duyguyu veya düşünceyi temsil etmektedir.

Ebru Sanatı Malzemeleri

ebru sanatı nedir

Ebru sanatı nedir? ve ilgili malzemeler hangileridir? Ebru sanatı malzemeleri, fiziksel nesne ve karışımlar olarak belirli malzemelerin varlığını içerir. Bu malzemeler başlangıç olarak; boya katmanları, fırça çeşitleri ve özel kağıtlardır. Bu parçaların özenli bir şekilde seçilmesi ve uygun düşüncenin aktarılması ile birlikte Ebru sanatı gerçekleşmektedir. Daha ileride yer alan malzeme varlığında, Ebru sanatının daha geniş bir çerçevede yer alan örneklerinin gerçekleşmesi için çeşitli karışımların varlığı da göze çarpar.

Ebru Sanatı Nasıl Yapılır? Sorusu ve Cevabı

Ebru sanatı nedir? ve Ebru sanatının nasıl yapılacağı, öncelikle uygun malzeme ve bilinen tekniklere doğru ebru çeşidinin seçilmesi ile başlar. Daha sonra malzemelerin etkin bir şekilde sabırlı kullanımı gerçekleşir ve ilgili bekleme süresi itibari ile de Ebru sanatı meydana gelmiş olur. Detaylı bir aktarım dahilinde;

 • Özel karışımlı bir suyun hazırlanması
 • Suyun dibine çökmeyen boyaların özel fırçalar ile hazırlanmış suya desen oluşturulması
 • Mevcut desenlerin metal uçlu bir alet yardımı ile kağıda geçirilmesi

İşlemleri yer alır.

Ebru Sanatı Evde Yapılır mı?

Uygun malzeme varlığının tamamlandığı her noktada, Ebru sanatı gerçekleşmektedir. Bu noktada Ebru sanatı, gerekli şartların sağlanması halinde ev ortamında da yapılmaktadır. Önemli olan aşama, mekan özelliği değil zaman ve gerekli malzeme tedariğinin bulunmasıdır. Bu çerçevede ev içerisinde uygun su tipi, özel karışımlı boya ve farklı niteliklere sahip kağıt teminin elde edilmesi ile rahatlıkla ebru sanatı meydana gelebilmektedir.

Ebru Sanatı Tarihi ve Geçmişi

Ebru sanatı nedir? Ebru sanatı, tarihsel olarak Türkmenistan toprakları içerisinde ilk süreçlerini yaşadığı iddiasına sahiptir. Bu iddianın devamı olarak ise Orta Asya’dan Anadolu coğrafyasına sıçramış ve Anadolu kültürünün önemli simgelerinden birisi haline gelmiştir. İlk meydana geldiği zamanlar içerisinde Cilt ve Hat sanatlarına yardımcı olmak için türetilse de daha sonraları başlı başına özelliklere ve değerlere sahip bir sanat halini almıştır.

Ebru Sanatı Ustaları ve Önemli Kişiler

Daha çok yakın geçmişe bakılması kapsamında Ebru sanatı ustaları, 1900’lü yılları içeren; Sami Bey ve Sacit Bey eserleri ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Mustafa Düzgüman da önemli bir Ebru sanatı ustası olarak tarihteki yerini almıştır. Günümüzde Ebru Sanatının temsilcisi konumunda bulunan isimlerden bazıları şu şekildedir;

 • Niyazi Sayın
 • Fuad Başar
 • Alparslan Babaoğlu
 • Timuçin Tanaslan
 • Feridun Özgören

Bu isimler aynı zamanda, Ebru sanatı nedir? Kısmını açıklayan önemli çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.

Ebru Sanatı Kültürü

ebru sanatı nedir

Ebru sanatı nedir? ve Ortaya çıkış amacı Nedir? Her ne kadar yazı faaliyetlerine zemin oluşturmak olsa da Ebru sanatı, insanın ifade etme şeklindeki önemli yansımaları içerisinde barındırmıştır. Bu yapısı ile kültürel bir yapı haline gelen ebru sanatı, düşünce ve renk uyumunun müthiş ahengini ortaya çıkarmaktadır. İlgili açıdan ise özellikle Anadolu’da yaşayan topluluklar olmak üzere birçok kitlenin karakteristik yapısını yansıtmasında önemli roller oynamaktadır.

Ebru Sanatına Verilen Değer

Sanatsal açıdan bir yetenek ve bilgi birikimi gerektiren Ebru sanatı, toplum içerisinde oldukça kabul görmüş ve önemli hale gelmiş bir sanatı ifade etmektedir. Günümüz süreçlerinde bu durumun azalmasına rağmen UNESCO tarafından kültürel miras listesindeki yerini almıştır. Ek olarak bu sanatı yapan kişilere olan bakış açısının çok saygın bir konumda bulunması sebebiyle ebru sanatının değeri, beraberindeki Ebru sanatı nedir? Ögesi çerçevesinde; nispeten de olsa anlaşılan ve önemseyen bir değeri yansıtmaktadır.

Ebru Sanatı Tanıtım Ögeleri

Ebru sanatındaki temel malzemelerin yanında, tanıtım ögeleri olarak da farklı noktalara temas eden ögeler bulunmaktadır. Bu ögeler, Ebru sanatı nedir? Açıklamasını ve belirli bir zamanı içeren karışım süreçlerini olarak farklı toplulukları temsil eden nesneleri içermektedir. İlgili ögeler;

 • Suya yapışkanlık vermek için kullanılan kitre maddesi
 • Kitrenin oluşmasında kullanılan Geven otu
 • Suyun içerisine aktarılmış bir başka madde olan Deniz Kadayıfı bitkisi
 • Boyanın oluşmasına etki eden Öd organı

Şeklindeki ögelerdir.

Ebru Sanatı Araştırma Alanları

Ebru sanatı nedir? Sorusu olarak Ebru sanatı, araştırma alanları olarak çeşitli tarihsel ve kültürel izlerin aktarılmasında rol oynamaktadır. Bu açıdan belirli bir topluluğa ait olmak üzere özellikle Orta Asya ve Anadolu coğrafyasındaki grupların yaşadıklarının bilinmesi temelinde, yardımcı olmaktadır. Ek olarak resim ve benzeri sanat kollarının gelişim göstermesinin önemli adımlardan birisi olması gibi noktalar sebebiyle Ebru sanatının araştırma alanları şekillenmektedir.

Talha Aygün Hakkında

Talha Aygün

Tarih ile ilgili makaleler yazan birisiyim.