«

Ahşap Oymacılığı Nedir?

Ahşap oymacılığı nedir? Ahşap oymacılığı, belirli ölçülerdeki tahtaların çeşitli materyaller ile şekillendirilmesi sonucu elde edilen figür işlemleridir. Bu işlemlerin bir zamana yayılması ve dikkatli bir biçimde yapılması, özen gösterilmesi gereken noktaları temsil eder. Ek olarak çeşitli kabartıların meydana getirilmesi olayı da ahşap oymacılığının tanımları ve “ahşap oymacılığı nedir?” Sorusunun cevabı arasında yer alır. Ahşap oymacılığı, geleneksel el sanatlarından biridir.

Ahşap Oymacılığı Türleri

Ahşap oymacılığı nedir? ve ortaya nasıl eserler çıkartılır? konusunda gösterilen çaba ve emek, beraberinde çeşitli türleri de yaratmaktadır. İlgili türler arasında, bazı işlemelerin yapılmasını içeren derin oyma tipi bulunur. Bu çeşidin yanında, çeşitli zeminlerin oluşmasını sağlayan keserek oyma ve daha gerçekçi ürünleri ortaya çıkarmaya yardımcı olan üç boyutlu oyma şeklindeki türler de bulunmaktadır.

Ahşap Oymacılığı Malzemeleri

Ahşap maddesinin şekillendirilmesi, çeşitli malzemelerin kullanımı ile mümkün olmaktadır. İlgili ustalık ve ifade biçimlerinin de bir gereklilik olması temelinde, ahşap oymacılığı nedir? İfadesinde yer alan el becerisi ve nesnelerin uygun kullanımları dahilindeki malzemeler yer alır. Bu malzemeler;

 • Tokmak
 • Oyma bıçakları
 • Oyma kalemleri
 • Bileme aleti
 • Testere (opsiyonel)
 • Zımparalar
 • Özel oyma ve derinleştirme setleri

Şeklindedir.

Ahşap Oyma Aletleri

Ahşap Oymacılığı nedir

Ahşap oymacılığı nedir? ve ahşaba yön verme, yeni şekilleri meydana getirme kapsamlarında; çeşitli ahşap oyma aletleri bulunmaktadır. Bu aletler, ahşabın temin edilen ilk halinden istenilen düzeydeki son halinin oluşmasına kadar önemli roller oynar. İlgili noktada yer alan ahşap oyma aletleri;

 • Derinleştirme ve kesikler oluşturma kısımlarına yardımcı olan iskarpela takımı
 • Farklı şekil ve ebatlarda yer alan özel bıçak grupları
 • Şekil verme konusunda görev alan torna setleri
 • Bazı noktalarda yardımcı olabilen özel matkap uçları

Olarak yer almakta ve ahşap oymacılığı nedir? Sorusu temelinde kullanılan aletleri içermektedir.

Ahşap Oymacılığı Nasıl Yapılır? Sorusunun Cevabı

Ahşap oymacılığı, belirli bir el becerisinin ve gerekli sabrın yansıtılması ile yapılabilmektedir. El becerisinin ilgili malzemeler ile buluştuğu bir noktada, aktarılmak istenen bir görüş veya niteliğin etkili olduğu ürünler ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan izlenen adımlar ekseninde;

 • Gerekli malzemelerin tedarik edilmesi
 • Ahşap oyma aletlerinin gerekli teknikler itibariyle faaliyete geçirilmesi
 • Ortaya konulan ürüne ait son rötuşların tamamlanması

Şeklindeki temel adımların izlenilmesi, ahşap oymacılığı nedir? ve ahşap oymacılığı nasıl yapılır? Sorularının cevabı olarak bulunmaktadır.

Ahşap Oymacılığı Teknikleri

Farklı metotların yer aldığı ahşap oymacılığı nedir? Sorusunun cevapları içerisinde, birden çok tekniğin uygulama esasları var olmaktadır. Bu esaslar neticesinde, istenilen şeklin oluşması için çeşitli katmanların meydana getirilmesi aşamaları mevcuttur. Bahsedilen aşamalar dahilinde;

 • Ahşap zemininin zenginleştirilmesi aşamasına ait yüzey oymacılığı tekniği
 • Ölçü düzeyi farklı olan satıhlar yaratma aşamasında yer alan derinlikli yüzey tekniği
 • Bütün yüzeyi kaplayan noktaların oluşması aşamasına dair eğri kesim tekniği
 • Birbirinden farklı katmanları içeren kafes tekniği

gibi teknikler yer almaktadır.

İşleme Yöntemleri

Ahşap oymacılığı içerisinde kullanılan önemli işleme yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında en çok öne çıkanlar olarak;

 • Kakma yöntemi
 • Boyama yöntemi
 • Kündekari yöntemi (ahşap zeminlerin birbirine geçirilmesi)
 • Kabartma-oyma yöntemi
 • Kaplama yöntemi
 • Yakma yöntemi

Şeklindeki yöntemlerdir. Bu yöntemler, ahşap oymacılığı nedir? Unsuru olarak çeşitli süreçlere konu olmaktadır.

Evde Ahşap Oymacılığı Evde Yapılır mı?

Mekan kavramının gerekli malzeme tedariği ve ilgili sabrın gösterilmesi şeklinde oluştuğu ahşap oymacılığı, ev ortamında da yapılmaktadır. Atölye yerinin kişinin kendi oluşturduğu bir dünyaya ait olduğu gerçeğinden hareketle uygun niteliklerin sağlandığı bir alan içerisinde, ahşap oymacılığına ait hem basit hem de ileri derecedeki tüm işleme ve beraberindeki yöntemler uygulanabilmektedir. Buradaki önemli olan nokta ise ilgili teknik bilgilerin, özelliğini koruyan malzemeler ile buluşmasıdır.

Ahşap Oymacılığı Tarihi ve Geçmişi

Ahşap Oymacılığı

Ahşabın uzun yıllar boyunca dayanıklı bir yapıda yer alması ve bu alandaki işlemelere konu olması, tarih boyunca önem verilen bir ögeyi de beraberinde yaratmıştır. Bu öge çerçevesinde Türklerin uğraştıkları mesleklerin ve eserlerin de bir unsuru konumunu almıştır. Ahşap oymacılığı tarihi ve geçmişi olarak;

 • Selçuklu Dönemi cami kapıları ve mihraplar üzerindeki işlemeler
 • Osmanlı Dönemi geometrik ve çiçekli tekniklerle yapılmış işlemeler
 • Cumhuriyet Dönemi el işçiliği ve eserleri üzerindeki figürler ve eserler

Olmak üzere önemli bir kültür simgesi olarak yer almıştır.

Ahşap Oymacılığı Bir Sanat mıdır?

Ortaya çıkarılan ürünün çabuk bir şekilde olmayışı ve herkesin bu noktada kolay bir eser çıkaramayacak olmayışı, ahşap oymacılığı nedir? ve ahşap oymacılığı bir sanat mıdır? Sorularına birer yanıt oluşturmaktadır. Bu noktada daha çok fiziksel bir eser üzerinde yoğunlaşılması sebebiyle bir zanaat olarak yaklaşılması sonucu da bulunmaktadır. Ancak bir ifade ediş biçimi ve özel tekniklerin var olması gibi açılardan ahşap oymacılığı, bir sanat olarak da değerlendirilmektedir.

Talha Aygün Hakkında

Talha Aygün

Tarih ile ilgili makaleler yazan birisiyim.