«

Türkler tarih boyunca bir çok silah kullanmıştır. Ancak bir kaç tanesi özellikle Türklerin kullandığı silahlar, Türklerin yaptığı silahlardır.

Türklerin kullandığı silahlardan, 5 tanesi;

  1. Çavuş Oku
  2. Yatağan
  3. Kilij
  4. Şemşir
  5. Gaddare

Türklerin Kullandığı Önemli Silahlar

1. Çavuş Oku

islikli ok

Çavuş oku yada Islıklı ok, Çin tarih kaynakçalarında mucidinin bizzat Metehan olduğu yazar. Amacı öldürmekten ziyade ordunun hangi tarafa yöneleceğini bildirmektir. Okun temreni üzerinde ki delikler, ok fırlatıldığında deliklerden geçen hava akımı ile tiz bir ses çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu oka Islık çalan okıslıklı ok yada vızlayan ok da denmiştir.

Çin ordusunu kıstıran Mete Han’ın ordusunda bu oktan yüzlerce olduğu bilinmektedir. Osmanlı ordusunda bu çavuş oku daha çok talimat verme amacıyla kullanılmıştır. Ok sadece kıdemli komutanlara (çavuş) tahsis edilmiştir. Kıdemli komutanlar ise okun çıkardığı ses ile askerleri yönlendirmiştir.

Çavuş oku, Türklerin kullandığı silahlar arasındadır.


2. Yatağan Kılıcı

yatagan

Yatağan, 16. yy’de Osmanlı Devletinde yaygınlaşan bir kılıç türüdür. Bu kılıçlar genellikle Denizli’nin Yatağan kentinde yapıldığı için bu isimle anıldığı söylenir. Bilinen ilk Yatağanlardan biri Ahmet Tekelû ustanın Kanuni Sultan Süleyman‘a yaptığı Yatağan kılıcıdır.

Bir çok kılıç gibi kavisli bir yapıya sahip olan Yatağan, diğer kılıçlardan farklı olarak keskin ağzı iç kısma gelecek şekilde ters kavisli yapılmıştır. Yatağanların ağzı çelikten, sırtları ise esneklik kazanması için demirden yapılmıştır. Kılıcın yanaklarına yapan ustanın adı, “Allah”, “Muhammed”, “Ali” gibi kakmalar yapılır veya Kur’an’dan ayetler yazılırdı. Ancak kullanımı yaygınlaştığı için siviller için basit Yatağan kılıçlarıda üretilmeye başlamıştır.

Yatağan, Türklerin kullandığı silahlar arasındadır.


3. Kilij Kılıcı

kilij

Kilij yada Türk Kılıcı, Türklerin kullandığı tek elli tek kenarlı ve orta derecede kavisli bir kılıç türüdür.

Imperial Armoury Topkapi Istanbul 7
Topkapı sarayında sergilenen Kilijlar

Bir çok Türk devletinde kullanılan bu kılıç: Hunlardan başlayıp, Avarlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Timurlar, Memlûkler, Osmanlılar ile Orta Asya ve Avrasya steplerindeki diğer Türk hanlıkları tarafından kullanılmıştır.

Kilij, Türklerin kullandığı silahlar arasındadır.


4. Şemşir Kılıcı

semsir

Şemşir veya şimşir, Orta Asya kökenli bir silahtır. Başlangıcı İranlılar tarafından yapılan şemşirler düz ve iki kenarlıdır. Pala tipi kılıçlar ise Orta Asya Türklerine uzanır. Türk şemşirleri uçtan uca 5 ile 15 derecelik bir eğime sahiptir.

Şemşir, Türklerin kullandığı silahlar arasındadır.


5. Gaddare

gaddare

Gaddare, iki ağzı keskin, kısa bir kılıç türüdür. Daha çok dar alanlarda ve kalabalık düşmanlara karşı üretilen bir kılıçtır.

Ek bilgi: Gaddare’nin sözlük tanımı “Pala cinsinden, ağzı ve uç tarafının sırtı keskin, irice ve eğri bir çeşit kesici silah, uzun kama” ‘dır.

Talha Aygün Hakkında

Talha Aygün

Tarih ile ilgili makaleler yazan birisiyim.