«

Tarihte Başarılı Türk Komutanlar

Dünya tarihinde başarılı Türk komutanlar, pek çok dönemde kendilerini belli etmiş ve tarih sahnesinde ön plana çıkmıştır. Kimisi bozkırlarda at koşturmuş kimisi kaleler feth edip, çağ açıp; çağ kapatmıştır. Türk tarihinde birçok başarılı komutanın iz bıraktığı bir geçmiş bulunmaktadır. Bu komutanlar, sadece askeri zaferleriyle değil, aynı zamanda liderlik vasıfları, stratejik zekaları ve vatanlarına duydukları sevgi ile de hatırlanmaktadırlar.

Yavuz Sultan Selim

yavuz

Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğunun sadece topraklarını genişletmekle kalmayıp; devlet hazinesine büyük ganimetler kazandırmıştır. Anadolu’da birliği sağlayan ilk padişahtır. Yavuz Sultan Selim, 1514 yılında Safeviler üzerine bir sefer düzenlemiş ve Çaldıran ovası üzerinde gerçekleşen bu savaşı kazanmıştır. Bu zaferle Erzincan ve Bayburt Osmanlı himayesine geçti. Fırat ve Dicle seferinde Dulkadiroğlu Beyliğini de Osmanlı himayesine kazandırmıştır. Yine Safevilerle, 1516  yılında yapılan Koçhisar Muharebesi İtak, Urmiye, İmadiye, Siirt, Eğil, Hasankeyf, Palu, Bitlis, Hizran, Meyyafarikin, ve Cizre’yi Osmanlı himayesine kattı. Memlûklerle yaptığı Ridaniye ve Mercidâbık muharebeleriyle, Memlûk Devletine son verdi. Suriye, Filistin, Lübnan, Ürdün, Hicaz ve Mısır bölgeleri Osmanlı hâkimiyetine girdi.

Sanma şâhım herkesi sen sâdıkane yâr olur
Herkesi sen dostun mu sandın belki ol ağyâr olur
Sadıkâne belki ol âlemde bir serdar olur
Yâr olur ağyâr olur serdar olur didâr olur

Yavuz Sultan Selim

Sultan Alparslan

alparsan

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan, Bizans’a karşı ilk savaş ilanı 1068 tarihinde verilmiştir. Bizanslılar, Türkleri Anadolu’dan çıkartmak için, Malazagirt’e kadar gelmişlerdi. Malazgirt Meydan Muharebesinde Romen Diyojen’in 200.000 kişilik askeri kuvvetlerine karşı yaklaşık 50.000 askeri ile o gün Malazgirt’i Bizans’a cehenneme çevirmiştir. Savaşta Türklerin uzun yıllar kulandığı Turan Taktiği‘ni kullanan Alparslan, sadece kendini, devletini değil Anadolu’yu Türk yurdu hâline getirerek bütün Türk tarihini baştan yazmıştır. Daha sonra ki yıllarda Türkistan’a sefer düzenlemiş ve Karahanlılar’dan Barzam kalesini almıştır.


“Tanrının Kırbacı” Attila

attila

Avrupa Hun İmparatorluğunun, hükümdarı olan Attila, bozkırlardan Avrupa’ya büyük bir göç hareketiyle gelmiştir. Attila hayatı boyunca Doğu-Batı Roma İmparatorluğuna seferler düzenlemiş ve Avrupalılar “Tanrının Kırbacı” lakabını vermiştir. İtalya’ya, Venediğe, Papa’ya kadar gelmiş ve önünde diz çöktürmüştür.


Fatih Sultan Mehmet

mehmet

Çoğu tarihçi tarafından sadece Büyük bir Komutan olarak değil, Büyük bir Entelektüeldir. 1453 yılında daha 21 yaşında iken o zamanın Dünyasında surlarının geçilmez olduğu inanılan İstanbul’u fethederek büyük bir başarıya imza atmıştır. 1453 yılında İstanbul’u fethederek, Roma İmparatorluğunun sonunu getirmiş ve Fatih unvanını almıştır. 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu, 1460 yılında Mora Despotluğuna son vermiştir.

Fatih Sultan Mehmet’in düzenlediği seferler: İstanbul (1453), Amasra (1459), Sinop (1460), Trabzon (1461), Konya, Karaman (1466) Doğu Anadolu (1473 Otlukbeli Savaşı). Belgrad hariç Sırbistan (1459), Mora Yarımadası (1460), Eflak (1462), Bosna (1463) Hersek (1483), Boğdan (1476), Arnavutluk (1478)


Timurlenk

timur

Timur, Timur Devletinin kurucusudur, 1402 yılına kadar yaptığı 4 seferde Irak, Güney Anadolu, Delhi Sultanlığı, ve Suriyeyi himayesine kattı. Kendisine Timurlenk (Topal Timur) denmesinde katıldığı bir savaşta ayağına aksak kalacak bir hasar alması neden olmuştur. 1402 yılında Ankara Savaşı ile Yıldırım Beyazid’ı yenilgiye uğratarak Osmanlı Devletini Fetret Devrine girmesine neden olmuştur. Timur bu savaştan sonra Beyazıda “Koca Dünya kala kala bir topal ve bir köle kaldı” demiştir. Bunun nedeni kendisinin topal, Beyazıdın görme problemleri yaşamasıdır.


Mete Han

mete han

Büyük Hun İmparatorluğunun Hakanı olan Mete Han, Asya’da Türk Kavimlerini toplayabilen ilk hükümdardır, Çin Seddi’ni aşabilen ilk hükümdarlık, bugünde kullanılan askeri sistem olan Onluk Sisteminin yaratıcısıdır.


Mustafa Kemal Atatürk

ataturk

Atatürk sadece bir komutan değil, Türk halkının kalbinde bir mihenk taşı olarak kalmaktadır. 31 Mart Ayaklanması, Trablusgarp Savaşı, I. Dünya Savaşı (Çanakkale Cephesi, Kafkasya Cephesi, Sina ve Filistin Cephesi), Türk Kurtuluş Savaşı (Batı Cephesi) gibi bir çok muharebede önemli ve başarılı bir komutan olarak adını tarihe yazdırmıştır. Anafartalar Kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.

“Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur”

Mustafa Kemal Atatürk

Talha Aygün Hakkında

Talha Aygün

Tarih ile ilgili makaleler yazan birisiyim.