«

Bu test Zor zorluk seviyesine sahiptir. Testte başarılar!

#1. II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri olan Soğuk Savaş hangi yıllar arasında gerçekleşti?

Soğuk Savaş (12 Mar 1947 – 26 Ara 1991), iki Süper güç olan ABD önderliğinde Batı Bloku ile Sovyetler Birliği’nin önderliğinde Doğu Bloku ülkeleri arasında Truman Doktrini’nin ilanından SSCB’nin dağılmasına kadar devam ettiği kabul edilen uluslararası siyasi ve askeri gerginlik

#2. Avrupa Birliği'nin kuruluş tarihi hangi yıldır?

Avrupa Birliği, yirmi yedi üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1993 yılında, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi sonucu kurulmuştur

#3. Avrupa'da rönesans hareketleri nerede çıkmıştır?

Rönesans İtalya’da 14. yüzyılda başlayıp 17. yüzyıla dek hüküm süren kültürel değişim ve ilerleme süreci. Bu akım Toskana bölgesinde başladı ve merkezinde Floransa şehri yer aldı.

#4. İspanya'yı İspanyol İç Savaşı sırasında yöneten askeri diktatör kimdir?

İspanya İç Savaşı, 17 Temmuz 1936–1 Nisan 1939 tarihleri arasında, demokratik seçimle başa gelmiş İkinci İspanyol Cumhuriyeti’ne sadık Cumhuriyetçiler ile General Francisco Franco liderliğinde isyancı bir grup olan Milliyetçiler arasında yaşanmıştır.

#5. Protestanlık Mezhebi hangi Avrupa devletinde ortaya çıkmıştır?

Protestanlık, Hristiyanlığın en büyük üç ana mezhebinden biridir. 16. yüzyılda Martin Luther ve Jean Calvin’in öncülüğünde Katolik Kilisesi’ne ve Papa’nın otoritesine karşı girişilen Reform hareketinin sonucunda Almanya’da doğmuştur.

#6. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya hangi anlaşma ile bölündü?

Potsdam Konferansı, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nın teslimiyetinden sonra 17 Temmuz 1945 – 2 Ağustos 1945 tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’in 26 kilometre güneybatısında bulunan Cecilienhof Sarayı’nda düzenlenen ve Churchill, Truman ve Stalin olmak üzere “Big Three”‘nin katıldığı konferans.

#7. Fransız Devrimi'nin başladığı yıl hangisidir?

Fransız Devrimi veya Fransız İhtilâli (1789-1799), Fransa’daki mutlak monarşinin devrilip yerine cumhuriyetin kurulması ve Katolik Kilisesi’nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. Milliyetçilik akımını ve Yakınçağ’ı başlatmasıyla Avrupa ve Dünya tarihinde büyük bir dönüm noktası olmuştur.

#8. Hangi yüzyılda Rönesans hareketi başladı?

Rönesans (Yeniden Doğuş), Orta Çağ ve Reform arasındaki tarihsel dönem olarak bilinir. 15 – 16. yüzyıl İtalya’sında batı ile klasik İlk Çağ (Eski Roma ve Yunan Eserlerinin incelenmesi) arasında sanat, bilim, felsefe ve mimarlıkta bağın tekrar kurulmasını sağlayan, Antik Yunan filozoflarının ve bilim insanlarının çalışmalarının çeviri yoluyla alındığı, deneysel düşüncenin canlandığı, insan yaşamı (hümanizm) üzerine yoğunlaşıldığı, matbaanın bulunmasıyla bilginin geniş kitlelerle paylaşımının arttığı ve kökten değişimlerin yaşandığı bir dönemdir.

#9. Avrupa'da bir kralın haklarından feragat ettiği ilk anlaşma hangisidir?

Magna Carta Latince “Büyük Sözleşme” Magna Carta Libertatum Latince “Büyük Özgürlükler Sözleşmesi” 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Kralın bazı yetkilerinden feragat etmesini, kanunlara uygun davranmasını ve hukukun kralın arzu ve isteklerinden daha üstün olduğunu kabul etmesini zorunlu kılmıştır.

#10. İlk Haçlı Seferi hangi yüzyılda gerçekleşti?

Birinci Haçlı seferi, 1096-1099 (11.yy) tarihleri arasında gerçekleşen tarihteki ilk haçlı seferidir. Katılan orduların miktarı ve sonuçları bakımından en önemli Haçlı seferidir.

Bitir

Sonuçlar

Başarılı!

basarili

Bravo! Soruların yüzde yetmişinden fazlasına doğru cevap verdin. Tarihten anlayan ve seven biri olduğun belli. Tarih hakkında bilgi birikimini daha fazla geliştirmek istersen Tarihte.net ile her zaman yeni bilgiler öğrenebileceğini unutma.

Maalesef!

basarisiz

Maalesef! Soruların yüzde yetmiş doğru sınırını geçemedin. Ama üzülme çünkü tarih hakkında bilgi birikimini daha fazla geliştirmek istersen Tarihte.net ile her zaman yeni bilgiler öğrenebileceğini unutma.

Talha Aygün Hakkında

Talha Aygün

Tarih ile ilgili makaleler yazan birisiyim.