«

İnsanlık tarihi boyunca birçok savaş yaşandı ve bu savaşlar dünya tarihinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Bazı savaşlar, toplumsal yapıları, kültürleri ve coğrafyaları değiştirdi. İnsanlık tarihindeki en büyük savaşlardan bir kaç tanesi şunlardır:

  1. İkinci Dünya Savaşı (1939-1945): İkinci Dünya Savaşı, tarihin en büyük ve en ölümcül savaşıdır. Yaklaşık 60 milyon insan hayatını kaybetti. Savaşın nedeni, Adolf Hitler’in Almanya’sının Avrupa’yı fethetme arzusudur. Savaş, ABD, İngiltere, Sovyetler Birliği, Fransa ve Çin gibi ülkelerin katılımıyla gerçekleşti.
  2. Birinci Dünya Savaşı (1914-1918): Birinci Dünya Savaşı, Avrupa’nın birçok ülkesi arasında gerçekleşen bir savaştı. Bu savaşta yaklaşık 17 milyon insan öldü. Savaşın nedeni, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun, Sırbistan’a karşı harekete geçmesiydi. Savaşın sonucunda, Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi güçlü devletler yıkıldı.
  3. Napolyon Savaşları (1803-1815): Napolyon Savaşları, Napolyon Bonapart liderliğindeki Fransa’nın birçok Avrupa ülkesine karşı savaştığı bir seridir. Bu savaşlar, Fransa’nın Avrupa’daki siyasi gücünü artırmak istemesi nedeniyle gerçekleşti. Savaşların sonucunda, Fransa’nın gücü kırıldı ve Napolyon Bonapart, sürgüne gönderildi.
  4. Yüz Yıl Savaşları (1337-1453): Yüz Yıl Savaşları, İngiltere ve Fransa arasında gerçekleşen bir savaştır. Savaş, İngiliz kralı III. Edward’ın Fransa tahtına çıkma talebiyle başladı. Savaşın sonucunda, İngiltere’nin Fransa’daki toprakları büyük ölçüde kaybedildi ve Fransa’nın gücü arttı.
  5. İskender’in Pers İmparatorluğu’na Karşı Savaşı (334-323 MÖ): İskender, Büyük İskender olarak da bilinir, Makedonya Kralı olarak Pers İmparatorluğu’na karşı savaşmıştır. İskender’in bu savaşları, tarihte en önemli askeri kampanyalardan biridir. İskender, Pers İmparatorluğu’nu yenilgiye uğratarak, büyük bir bölgeyi kontrolü altına aldı.
  6. Pön Savaşları (264-146 MÖ): Pön Savaşları, Antik Roma ve Kartaca arasında gerçekleşen bir savaştır. Savaşın nedeni, iki güçlü imparatorluğun Akdeniz’deki hakimiyeti konusundaki mücadelesidir. Bu savaşlar, Roma’nın zaferiyle sonuçlandı ve Roma İmparatorluğu, Akdeniz’de hakim güç haline geldi.
  7. 30 Yıl Savaşı (1618-1648): 30 Yıl Savaşı, Katolik ve Protestan gruplar arasında gerçekleşen bir savaştır. Savaş, Kutsal Roma İmparatorluğu’nun dini ve siyasi sorunları nedeniyle başladı. Savaşın sonucunda, Avrupa’da birçok devletin sınırları değişti ve barışçıl bir Avrupa için adımlar atıldı.
  8. Kore Savaşı (1950-1953): Kore Savaşı, Güney Kore ve Kuzey Kore arasında gerçekleşen bir savaştır. Savaş, Kuzey Kore’nin Güney Kore’yi işgal etmesiyle başladı. Savaş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararıyla sona erdi. Savaşın sonucunda, Kore, iki farklı ülke olarak bölündü.
  9. Vietnam Savaşı (1955-1975): Vietnam Savaşı, Vietnam’ın Kuzey ve Güney arasında gerçekleşen bir savaştır. Savaş, Güney Vietnam’ın ABD destekli bir hükümet tarafından yönetilmesine karşı olan Kuzey Vietnam’ın savaşıdır. Savaş, ABD’nin yenilgisiyle sonuçlandı ve Vietnam birleşik bir ülke haline geldi.

II. Dünya Savaşı
s 8306e4168a66f06249203fba1b92ac3acdca4c8e

İkinci Dünya Savaşı (1939-1945), dünya tarihinin en büyük ve en yıkıcı savaşlarından biridir. Savaş, Almanya, İtalya ve Japonya liderliğindeki Mihver Güçleri ile Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği, ABD ve diğer müttefik güçler arasında gerçekleşti. Savaşın nedeni, Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesiyle başlayan Avrupa’daki siyasi gerginliklerdir. Savaşın başlangıcında, Mihver Güçleri asker sayısı açısından müttefik güçlerden daha güçlüydü. Ancak, savaşın sonunda, Müttefik Güçleri galip geldi ve savaşın sonucunda yaklaşık 70 milyon insan hayatını kaybetti. Bu ölümlerin yaklaşık 50-55 milyonu sivil kayıplardı.

Savaş boyunca, askerler dahil olmak üzere yaklaşık 100 milyon insan savaşa katılmıştır. Yaklaşık 17 milyon asker öldü, 20 milyondan fazla asker yaralandı ve milyonlarca sivil öldü veya yaralandı. Almanya ve Sovyetler Birliği arasındaki savaş, savaşın en ölümcül cephelerinden biriydi ve sadece Doğu Cephesi’nde yaklaşık 27 milyon insan öldü. İkinci Dünya Savaşı, dünya tarihinde birçok değişikliğe neden oldu. Savaşın sonucunda, Birleşmiş Milletler kuruldu ve Avrupa’da uluslararası işbirliği ve entegrasyonun önemi arttı. Ayrıca, savaşın sonucunda Almanya, Berlin Duvarı’nın inşası ile iki devlete bölündü ve Soğuk Savaş dönemi başladı.


I. Dünya Savaşı
raw ilk kursundan ateskese birinci dunya savasinin kisa tarihi 415824335 1

Birinci Dünya Savaşı (1914-1918), dünya tarihinin en büyük savaşlarından biridir. Savaş, İtilaf Devletleri (Birleşik Krallık, Fransa, Rusya ve diğerleri) ile Merkez Devletleri (Almanya, Avusturya-Macaristan ve diğerleri) arasında gerçekleşti. Savaşa yaklaşık 30 ülke katıldı ve yaklaşık 70 milyon asker savaştı. Bu, o dönem dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 3’üne tekabül ediyordu. Savaş, tüm dünyada çok sayıda insanın hayatını etkiledi ve savaşın sonunda yaklaşık 20 milyon insan hayatını kaybetti.

Savaşın ilk yılında, Almanya Batı Cephesi’nde Fransa’yı işgal etmeye çalıştı, ancak bu girişim başarısız oldu. Daha sonra, Rusya’nın Almanya ve Avusturya-Macaristan’a savaş ilan etmesiyle Doğu Cephesi’nde çatışmalar başladı. Savaşın son yılında, ABD savaşa girdi ve savaşın sonucunu etkileyen bir faktör oldu. Savaşın sonucunda, İtilaf Devletleri zafer kazandı ve Almanya yenildi. Savaşın sonucunda Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu dağıldı, Rusya’da İç Savaş başladı ve Avrupa’nın siyasi haritası önemli ölçüde değişti. Savaşın sonucunda, Birleşmiş Milletler örgütünün kuruluşuna zemin hazırlandı.

Birinci Dünya Savaşı, tarihteki en yıkıcı savaşlardan biri olarak kabul edilir ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine ve ülkelerin büyük bir yıkıma uğramasına neden oldu. Savaşın sonucunda yaklaşık 8.5 milyon asker ve 7 milyon sivil öldü.


Napolyon Savaşları
Butler Lady Quatre Bras 1815

Napolyon Savaşları, Fransız Devrimi sonrasında Avrupa’yı etkileyen bir dizi savaştır. Bu savaşlar, 1792’de Fransa’nın Avrupa’da genişlemeye başlaması ve Napolyon Bonapart liderliğindeki Fransız İmparatorluğu’nun diğer Avrupa devletlerine karşı savaşmasıyla başladı. Savaşa Avrupa’nın birçok ülkesi katıldı. Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Danimarka, İsveç ve diğer bazı Avrupa ülkeleri gibi ülkelerin savaşlara doğrudan katıldığı, bazı ülkelerin ise koalisyonlar oluşturarak savaşta yer aldığı bir dönemdi.

Savaşlar, Napolyon’un liderliğindeki Fransız İmparatorluğu’nun Avrupa’da genişlemesi ve diğer Avrupa devletlerine karşı savaşmasıyla karakterize edildi. Savaşlar, bir dizi büyük çatışmayla birlikte bir dizi küçük çatışmaları da içeriyordu. Bu çatışmaların en ünlüleri, Austerlitz, Borodino, Waterloo ve diğerleri gibi savaşlardı. Napolyon Savaşları, dünya tarihindeki en ölümcül savaşlar arasında yer almaktadır. Savaşta toplamda yaklaşık 3 milyon asker savaştı ve tahmini olarak 1 milyon asker hayatını kaybetti. Ayrıca, sivil kayıpların da oldukça yüksek olduğu tahmin edilmektedir.

Savaşlar sonunda, Fransız İmparatorluğu yenildi ve Napolyon sürgüne gönderildi. Savaşlar, Avrupa’da siyasi, ekonomik ve toplumsal değişimlere yol açtı ve modern ulus devletlerin ortaya çıkmasına neden oldu.


100 Yıl Savaşları
tarihi olaylar yuzyil savaslari jpg 996005307 1433357780

Yüz Yıl Savaşları, 1337-1453 yılları arasında İngiltere ve Fransa arasında gerçekleşen bir dizi savaştır. Savaşlar, İngiltere’nin Fransa üzerindeki hak iddiası nedeniyle başladı ve zaman içinde diğer nedenler de ortaya çıktı. Savaşa İngiltere ve Fransa’nın yanı sıra İskoçya, İrlanda, Burgundi, Flandre, Savoya ve diğer bazı Avrupa devletleri de dahil oldu. Savaşın en yoğun döneminde, her iki taraf da 30.000 ila 40.000 arası askere sahipti.

Savaşlar boyunca yaklaşık 3 milyon kişi hayatını kaybetti. Ancak, bu sayı doğru bir şekilde hesaplanamamıştır, çünkü savaşların zamanı boyunca kayıt tutma yöntemleri yetersizdi ve kaynaklar çoğu zaman eksikti. Savaşlar, Fransa ve İngiltere’nin arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri etkiledi ve Fransa’nın merkezi otoritesi üzerinde de bir etki yarattı.

Savaşların sonunda, Fransa zafer kazandı ve İngiltere, Fransa üzerindeki iddialarını terk etmek zorunda kaldı. Yüz Yıl Savaşları, modern ulus devletlerin doğuşuna katkıda bulundu ve savaşta kullanılan teknolojik gelişmeler, savaş sanatı ve stratejileri üzerinde önemli etkiler yarattı.


İskender’in Pers İmparatorluğu’na Karşı Savaşı
darius iskender

İskender’in Pers İmparatorluğu’na Karşı Savaşı, MÖ 334-323 yılları arasında gerçekleşen ve İskender’in Pers İmparatorluğu’na karşı kazandığı zaferlerle sonuçlanan bir dizi çatışmadır. Bu savaşların nedeni, İskender’in Makedonya kralı olarak, Pers İmparatorluğu’na egemen olmak istemesiydi. Savaşa, İskender’in liderliğindeki Makedonya Krallığı ve diğer Yunan şehir devletleri yanı sıra Pers İmparatorluğu ve onun müttefikleri dahil oldu. Her iki tarafın da tam sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte, İskender’in ordusu yaklaşık 40.000 askere sahipti ve Pers İmparatorluğu’nun ordusu, savaşın başında 200.000’e kadar çıkabilirdi. Ancak, savaşın ilerleyen dönemlerinde, Pers ordusu sayısı düştü ve İskender’in ordusu güçlendi.

Savaş sırasında kesin olarak kaç insanın öldüğü bilinmiyor, ancak bazı tahminlere göre Pers İmparatorluğu’nun kayıpları 250.000 ile 500.000 arasında değişirken, İskender’in kayıpları 10.000 ila 15.000 arasındadır. Ancak, bu sayılar da kesin değildir ve kaynaklar arasında farklılıklar olabilir. İskender’in Pers İmparatorluğu’na Karşı Savaşı, tarihte önemli bir yere sahiptir çünkü İskender’in zaferi, dünya tarihinin en büyük askeri kampanyalarından birini temsil etmektedir. İskender, Pers İmparatorluğu’nun yıkılmasına neden oldu ve kısa sürede, dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından birini kurdu.


Pön Savaşları
Map of Rome and Carthage at the start of the Second Punic War

Pön Savaşları, MÖ 264-146 yılları arasında Kartaca ile Roma Cumhuriyeti arasında gerçekleşen bir dizi çatışmadır. Bu savaşların temel nedeni, Akdeniz’in kontrolü, ticaret yolları ve Roma’nın genişleme isteği idi. Pön Savaşları, antik dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir ve bu savaşların sonucu, Roma Cumhuriyeti’nin güçlenmesi ve Kartaca’nın yıkımıyla sonuçlandı. Pön Savaşları, Roma Cumhuriyeti ve Kartaca’nın yanı sıra, diğer Akdeniz güçleri olan Makedonya, Suriye, Numidya ve İberya’dan askerlerin de katıldığı bir dizi savaştan oluştu. Savaşların boyutu ve askeri sayılar, her savaş için değişebilir. Örneğin, Pön Savaşları’nın en büyük savaşı olan Cannae Muharebesi’nde Roma Cumhuriyeti’nin 80.000 askeri ve Kartaca’nın 50.000 askeri bulunmaktaydı.

Savaş sırasında ölen insanların sayısı tam olarak bilinmemektedir. Ancak, savaşların sonunda Kartaca, Sicilya’yı kaybetti ve Roma, Kartaca’yı yendi ve şehri yıktı. Bu savaşlar sırasında ölen insanların sayısı, milyonlarca olabilir. Pön Savaşları, antik dünya tarihinde önemli bir yere sahip olduğu gibi, askeri stratejiler, taktikler ve teknolojiler konusunda da ilginç bilgiler sunmaktadır. Özellikle Hannibal Barca’nın savaş taktikleri, askeri öğrenciler için hala incelenmekte ve tartışılmaktadır.


30 Yıl Savaşları
tarihi olaylar 30 years war jpg 660288877 1448185489

Otuz Yıl Savaşı, 1618-1648 yılları arasında, Kutsal Roma İmparatorluğu’nun toprakları olan Almanya’da gerçekleşen bir dizi savaştır. Bu savaşların temel nedeni, Protestan ve Katolik dinler arasındaki çekişmeler ve bölgedeki siyasi güç mücadelesiydi. Otuz Yıl Savaşı, çoğunlukla Almanya’da gerçekleşti, ancak İsveç, Fransa, İspanya ve Danimarka gibi diğer Avrupa güçleri de savaşa katıldı. Savaşın boyutu ve askeri sayılar, her savaş için değişebilir. Örneğin, 1620’de gerçekleşen Beyaz Dağ Muharebesi’nde, yaklaşık 15.000 Bohemya isyancısı, Kutsal Roma İmparatorluğu’nun 25.000 askeri tarafından ezildi.

Savaş sırasında ölen insanların sayısı tam olarak bilinmemektedir. Ancak, savaşların sonunda, Almanya’daki nüfusun üçte birinden fazlasının öldüğü tahmin edilmektedir. Toplam ölü sayısı, yaklaşık 8 milyon ile 11 milyon arasında değişmektedir. Otuz Yıl Savaşı, tarihçiler tarafından, Avrupa tarihinin en yıkıcı savaşlarından biri olarak kabul edilir. Savaşın sonucunda, Kutsal Roma İmparatorluğu’ndaki Katolik ve Protestan prenslikler arasında siyasi bir denge sağlandı. Ayrıca, savaşın sonucunda modern Avrupa devletlerinin doğuşuna da katkıda bulunduğu düşünülmektedir.


Kore Savaşı
617610fa45d2a0a1041aa8cf

Kore Savaşı, 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen bir savaştır. Savaş, Kuzey Kore’nin Güney Kore’yi işgal etmesiyle başladı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yürütülen bir askeri müdahale sonucu sona erdi. Kore Savaşı’na, 22 ülke katıldı. Bu ülkeler arasında ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Türkiye ve Güney Afrika gibi Batılı ülkeler yer aldı. Savaşa katılan toplam asker sayısı yaklaşık 5 milyondu. Bu askerlerin büyük çoğunluğu Güney Kore ve Birleşik Devletler’den geldi.

Kore Savaşı’nda yaklaşık 2.5 milyon insan hayatını kaybetti. Bu ölümlerin yaklaşık yarısı sivillerden oluşuyordu. Güney Kore yaklaşık 1 milyon asker ve sivil kaybetti, Kuzey Kore yaklaşık 1 milyon asker ve sivil kaybetti ve Çin yaklaşık 400.000 asker kaybetti. Yaklaşık 36.000 Amerikan askeri de hayatını kaybetti.

Kore Savaşı, Soğuk Savaş döneminde gerçekleşti ve Batı ülkeleriyle Doğu Bloku ülkeleri arasındaki gerilimi artırdı. Savaşın sonucunda, Güney Kore demokratik bir ülke olarak varlığını sürdürdü, Kuzey Kore ise komünist bir ülke olarak kaldı. Bu, Kore Yarımadası’nın bugünkü siyasi yapısını belirleyen bir faktördür.


Vietnam Savaşı
5ea92170c03c0e18e4342f22

Vietnam Savaşı, 1955-1975 yılları arasında gerçekleşen bir savaştır. Savaş, Kuzey Vietnam’ın Güney Vietnam’ı komünist bir rejim altında birleştirme girişimi ve ABD önderliğindeki Batılı güçlerin bu girişime müdahalesiyle başladı. Vietnam Savaşı’na, çoğunlukla ABD ve Güney Vietnam’ın yanında yer alan 17 ülke katıldı. Bu ülkeler arasında Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayland ve Filipinler gibi ülkeler yer aldı. Savaşa toplamda 3 milyon asker katıldı, ancak bu sayının büyük çoğunluğu Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam tarafında savaşan askerlerdi.

Vietnam Savaşı’nda yaklaşık 4 milyon insan hayatını kaybetti. Bu ölümlerin yaklaşık üçte biri sivillerden oluşuyordu. Kuzey Vietnam yaklaşık 1.3 milyon asker ve sivil kaybetti, Güney Vietnam yaklaşık 250.000 asker ve 1 milyon sivil kaybetti. ABD ise yaklaşık 58.000 askerini kaybetti. Vietnam Savaşı, dünya çapında protestolara neden olan ve Batı dünyasında siyasi ve toplumsal değişimlere yol açan bir savaştı. Savaşın sonucunda Kuzey Vietnam, Güney Vietnam’ı komünist bir rejim altında birleştirdi. ABD ise savaşın sonucunda ciddi kayıplar yaşamasına rağmen, Vietnam Savaşı’nın başarısızlığına kadar giden bir dizi etkisi oldu. Bu etkiler, ABD’nin siyasi ve askeri stratejilerinde değişiklikler yapmasına neden oldu.

Talha Aygün Hakkında

Talha Aygün

Tarih ile ilgili makaleler yazan birisiyim.