«

Osmanlılar Kayı boyundan mı? Bugüne kadar filmlerde, dizilerde, ders kitaplarında ve tarih kitaplarında Osmanlıların Kayı boyundan olduğu anlatıldı, söylendi ve iddia edildi.

 

Kayi.svg
Kayıların Bayrağı

Peki neden Kayı boyu önemli? Kayı Boyu, Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzların 24 boyundan, Kaşgarlı Mahmud’un Divân-ı Lügati’t-Türk eserine göre ise 22 Oğuz boyundan ikincisi.  Oğuz Destanı’na göre hanlık Oğuz Han’dan sonra Gün Han’ın hakkı olup, ondan sonra da bütün Türk kabileleri üzerinde egemenlik Gün Han’ın oğlu Kayı ve soyuna aittir.

 

Halil İnalcık: ‘Amaç Hanedanı Yüceltmek’

Burak Artuner’in röportajında, Halil İnalcık Kayı teorisi Osmanlı hanedanını yüceltmek için ortaya atılmış bir teoriden ibarettir.” demiştir.

Osmanlı Hanedanı ve Kayı Teorisi
2.Murat
II. Murat

Osmanlı hanedanının, Kayı boyundan geldiği iddiaları ilk olarak 1440’lı yıllarda: II. Murat’ın hükümdar olduğu yıllarda Ahmed Bîcan Hazretleri diğer adıyla Yazıcızâde tarafından ortaya atılmıştır.

Bunun sebebi şudur: Timur’un oğullarından olan Şahruh Timur, imparatorluğunun 3.hükümdarıydı. Şahruh, II. Murat’a yolladığı  ‘hilat’ adı verilen ve hükümdarların takdir için bir kimseye gönderdikleri bu cübbeyi giyerek egemenliğini tanımasını istemiştir çünkü Timur’un oğulları kendilerinin Oğuz Han soyundan geldiğini iddia etmektedir.

II. Murat bu iddiayı ve Timur oğlu Şahruh’un egemenliğini tanımamak adına Osmanlıları ve Osman Bey’in soyunu Kayılara dayandırmıştı. Bu yolla aslında gerçek hükümdarın kendisi olduğunu göstermiştir. Yani Kayı teorisi Osmanlı hanedanını yüceltmek ve siyasal olarak bağımsızlaştırmak için ortaya atılmış bir iddiadan ibarettir.

Yazıcızade diyor ki, Osman Gazi zamanında kabileler toplandı ve Oğuzhan’ın vasiyeti gereğince Kayı Han neslinden gelen Osman’ı han ilan ettiler… Osmanlı hanedanı Kayı Han neslindendir. Bu hikâye, 1440’larda ileri sürülmüştür. Yazıcızade neden bunu yazdı, açıklanması kolay. Timur, Osmanlılar’ı yendikten sonra Yıldırım Bayezid oğulları üzerinde egemenliğini kabul ettirmiştir.” (Burak Artuner’in Röportajından bir kesit)

 

Talha Aygün Hakkında

avatar

Talha Aygün

Tarihte.net kurucusu ve yöneticisidir, aktif olarak içerik üretisidir.