osman

I. Osman

I.  Osman yada Osman Bey, Osmanlı İmparatorluğunun kurucusudur. Devlete ve Osmanoğullarına ismini veren sultândır. 1258 yılında doğup, Şubat 1324 yılında vefat etmiştir. Ölmeden önce oğlu Orhan Gazi’ye vasiyeti üzerine Bursa’ya gömülmüştür.

Kendisine Kara Osman, Mu’înüddin yada şiirlerinde Fahrüddin veya Osmancık mahlasını kullanmıştır.


orhan

Orhan Gazi

Orhan Gazi yada Orhan Bey, Osman Gazi ve Malhun Hatun’un oğludur. 1281 yılında Söğütte doğmuştur. Babasının vasiyeti üzerine Bursa’yı feth etmiştir. 1326 ile 1362 yılları Babası Osman Gazi’den 16.000 km² olarak aldığı devleti, oğlu I. Murad’a 95.000 km² olarak bırakmıştır.

Kendisine Şücaeddin, İhtiyareddin ve Seyfeddin denilmiştir.


murad

I. Murad

I. Murad 29 Haziran 1326 yılında Bursa’da doğmuştur. Babası Orhan Gazi, annesi Nilüfer Hatundur. Devletin 3. padişahıdır, babası Orhan Gazi döneminde 95.000 km² olan devlet toprakları onun döneminde yaklaşık 500.000 km² kadar genişlemiştir. Birinci Kosova savaşından sonra  savaş meydanında gezerken bir Sırp Asilzâdesi tarafından hançerlenerek suikasta uğramıştır. Osmanlı tarihlerinde savaş meydanında ölen tek padişahtır.

Kendisine Hüdavendigâr yada Hünkar denilmiştir.


 

beyazit
I. Beyazid

I. Beyazid 1360 yılında Edirne’de doğmuştur. 1389’dan 1402 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır. Babası Sultan I. Murad, annesi ise Gülçiçek Hatun’dur. Ankara savaşında Emir Timur’a esir düşerek, 8 Mart 1403 yılında yüzüğünde ki zehri içerek intihar etmiştir.

Kendisine Yıldırım denmiştir, bunun için bir rivayette Niğbolu Savaşı sırasında savaş meydanına beklenmeyecek bir süratle ulaştığı için Yıldırım unvanını aldığı söylenir.


1. mehmed

I. Mehmed

I. Mehmet Tarihî kaynaklarda ismi, Mehmet isimli diğer padişahlarınki gibi, Muhammed şeklinde geçer. 1383 yılında Edirne’de doğup 1421 yılında Edirne’de öldü. Babası Yıldırım Beyazid, Emir Timur’a esir düştüğünde 1402’den 1413’e kadar süren Fetret devrinde diğer kardeşleriyle yaşadığı savaşı kazanmıştır.

Kendisine Fetret devrinde, devleti yıkımdan kurtardığı için “Osmanlının ikinci kurucusu” da denmektedir lâkin daha bilinen adıyla Çelebi unvanı verilmiştir. Bunun nedeni Anne tarafının soyu Mevlana’ya dayanmaktadır, diğer kardeşleri de kendisi gibi “Çelebi” unvanıyla anılmıştır.


ikincimurat

II. Murad

II. Murad Haziran 1404’de Amasya’da doğup,  3 Şubat 1451 tarihinde Edirne’de vefat etmiştir. 1421’den 1444’e ve yine 1446’dan 1451’e kadar Osmanlı Padişahlığını yapmıştır.

Kendisine halk arasında sevilen bir kişilik olduğu için Koca Murad Gazi denilmiştir aynı zamanda çok fazla hayrat yaptırdığı için Hayır Babası (Ebul Hayrat) unvanını almıştır.


fatih

II. Mehmet

II. Mehmet 30 Mart 1432 tarihinde Edirne’de doğmuştur, 3 Mayıs 1481 tarihinde Hünkar çayırında vefat etmiştir. 1444-1446 ve 1451’den 1481 yılındaki ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü. İstanbul’u feth ederek büyük  başarılara imza atan bir padişahtır.

Kendisine İstanbul’u feth ettiği için Fatih ve “Fethin babası” anlamına gelen Ebû’l-Feth unvanı verilmiştir, daha sonra ki dönemlerde ise “Çağ Açan Hükümdar” ve Kayser-i Rûm (Roma İmparatoru) unvanları da kullanılmıştır. Şiirlerinde Avni mahlasını kullanmıştır.


selim

I. Selim

I. Selim 10 Ekim 1470 tarihinde Amasya’da doğmuştur ve 22 Eylül 1520 tarihinde vefat etmiştir.Babası II. Bayezid, annesi Gülbahar Hatun’dur. Tahtı devraldığında 2.092.000 km2 olan Osmanlı topraklarını 8 yıl gibi kısa bir sürede 3 kat büyütmüş ve ölümünde imparatorluk topraklarının 1.702.000 km2‘si Avrupa’da, 1.905.000 km2‘si Asya’da ve 2.500.000 km2‘si Afrika’da olmak üzere toplam 6.557.000 km2‘ye çıkarmıştır.

Kendisine babasını bile tahttan indirecek kadar gözü kara olmasından ötürü Yavuz (kötü ve güçlü, çetin, keskin, sert gibi anlamlara gelir) unvanı almıştır. Aynı zamanda Büyük İskender gibi doğuya seferler düzenlediği, kısa yıllarda büyük başarılar ve topraklar kazandığı için Zamanının İskenderi de denilmiştir. Memlûkleri Osmanlı’ya katarak halifelik makamını Osmanlıya kazandırarak Osmanlı hanedanının ilk halifesi olmuştur ve Hilafet tahtının sultanı olarak da anılmaktadır. Aynı zamanda Hadimü’l-Haremeyn (Mekke ve Medinenin hizmetkârı) unvanını almıştır. Şiirlerinde Selîmî mahlasını kullanmıştır.


suleyman

I. Süleyman

I. Süleyman6 Kasım 1494 tarihinde Trabzon’da doğmuştur, Eylül 1566 Macaristan’da vefat etmiştir. 1520’den 1566’daki ölümüne kadar, yaklaşık 46 yıl boyunca padişahlık yapan ve 13 kez sefere çıkmıştır.

Kendisine Batıda Muhteşem Süleyman Doğuda ise adaletli ve kuralları doğru yerine getirdiği için Kanûnî denilmiştir. Şiirlerinde Muhibbî/Muhib mahlasını kullanmıştır


deliibrahim

I. Mustafa

I. Mustafa 1591 yılında Manisa’da doğmuştur, 20 Ocak 1639 tarihinde İstanbul’da Vefat etmiştir. Aklî dengesi yerinde olmayan I. Mustafa’nın ilk saltanatı 96 gün, ikinci saltanatı ise 1 yıl 3 ay 22 gün sürdü.

Kendisine aklî dengesi yerinde olmadığı için Deli denildi.


ikinciosman

II. Osman

I. Osman 3 Kasım 1604 tarihinde doğmuştur, Yedikule zindanlarında 20 Mayıs 1622 tarihinde yeniçeriler tarafından boğularak öldürülmüştür.

Kendisine 14 yaşında tahta geçmesinden ötürü Genç denilmektedir.


dortmurat

IV. Mehmet

IV. Mehmet 2 Ocak 1642 tarihinde İstanbul’da doğmuştur, 6 Ocak 1693 tarihinde Edirne’de vefat etmiştir. Babasının tahttan indirilmesinin ardından 1648’de 6 yaşında tahta çıkan en genç padişah oldu.

Kendisine sürekli ava çıktığı ve ava olan düşkünlüğünden ötürü Avcı denilmiştir.

Talha Aygün Hakkında

avatar

Talha Aygün

Tarihte.net kurucusu ve yöneticisidir, aktif olarak içerik üretisidir.