«

Osmanlı Devleti hangi tarihte kuruldu? Osmanlı Devleti’nin 1299 yılında Bilecik’te kurulduğu gün bugüne kadar ders kitaplarında, tarih kitaplarında yazmıştır. Lâkin bu konuda farklı düşünceler mevcuttur.

  1. 1299   Bilecik
  2. 1302   Yalova
Osmanlı Devleti ne zaman kuruldu: 1299 Bilecik

215px Osman I area map

Osmanlı Devleti‘nin bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkması yaygın kabule göre 1299’dur. Bu yıllarda Osman Bey, yakın arkadaşları ile birlikte Bilecik, Yarhisar ve İnegöl’ü kalelerini fethetti. 1299 yılına gelindiğinde Anadolu’da hüküm süren Anadolu Selçuklu Devleti son döneminde, yıkılma dönemi içindeydi. İlhanlılar ile 1243 yılının temmuzunda Kösedağ‘da girdiği savaşı ağır bir yenilgiyle kaybeden Selçuklular büyük vergiler ödemek zorunda kalmış ve ordusu dağılmıştı.

Osmanlı Devleti ne zaman kuruldu: 1302 Yalova

Halil Inalcik 580x784 1 Yalova ve Bilkent üniversitelerince düzenlenen Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Tarihi Sempozyumu’nda Prof. Dr. Halil İnalcık, Osmanlı Beyliği’nin devlet statüsünü 1302 yılında Yalova’da Bizans’a karşı yaptığı Bafeus Savaşı’yla kazandığını öne sürdü. Prof. Dr. Halil İnalcık 2007 yılında Belleten dergisinde yazdığı uzun makale ile bu nazariyeyi ayrıntılı biçimde açıklamıştı. İnalcık’ın tezi başta 1302 yılından öncesinde Osman Bey ve beyliğinin kazandığı savaşların fazla yankı uyandırmamasına dayanıyordu. Buna göre, Osmanlı kaynaklarında 1299 yılında Osman Bey’in hutbe okuttuğu ve Selçuklu’dan iktidarı devraldığı iddiası da doğru olamazdı. Nitekim Anadolu Selçuklularının 1300’lerden sonra bile halen dağılmadığını gösteren deliller de mevcuttur.

1300’lerde Osman Bey pek çok muharebeye girmiş ve adını bölgede duyurmaya başlamıştı. Fakat 1302 yılında gerçekleşen Bafeus (Koyunhisar) Muharebesi bunların en önemlisi olacaktı. O sıralar Yenişehir’e yerleşen Osman Bey kendine İznik’i hedef almıştı. Bunu haber alan Bizans, Heteriarch Mouzalon komutasında ki orduyu bölgeye yolladı. Yalova yakınlarında ki Koyunhisarı’nda gerçekleşen muharebeyi Osman Bey kazandı.  1302 yılında meydana gelen bu zafer gerçekten de Osman Bey’in adını bütün çevrede duyurdu. Böyle başarılı bir komutanla harp etmek isteyen gaziler dört bir yandan beyliğe akın etmeye başladılar.

Aynı zamanda “Osmanlı Devleti hangi tarihte kuruldu?” sorusuna Profesör Feridun Emecen de 1302 yılı öncesinde başta Selçuklu kaynakları olmak üzere Moğol ve diğer kaynaklarda Osman Bey veya Ertuğrul Gazi’den söz edilmediğini belirtiyor.

Talha Aygün Hakkında

avatar

Talha Aygün

Tarihte.net kurucusu ve yöneticisidir, aktif olarak içerik üretisidir.