türk töresi nedir

  • türk töresi

    Türk Töresi ve Tarihçesi

    Türk Töresi aileden devlete, kişilerin ilişkilerinden toplumun düzenine kadar her alanda yazılı olmayan temel kurallar bütünüdür. Türkler “Töre” demiştir. Latinler ve Yunanlarda ise Nomos, Araplarda...