deniz

  • türk denizcilik tarihi

    Türk Denizcilik Tarihi

    Türk denizcilik tarihi, çok geniş bir coğrafyada uzanan, köklü ve zengin bir geçmişe sahiptir. Türkler, tarih boyunca denizciliğe önem vermişlerdir. Bu durum, Türk denizciliğinin tarihi...