alper tunga destanı

  • kapak (12)

    Alp Er Tunga Destanı

    Alp Er Tunga, Türk mitolojisinde önemli bir figürdür. Kimliği tarihi kaynaklarda tam olarak belirtilmemiş olsa da, Türk edebiyatında ve halk kültüründe önemli bir yere sahip...